Gönderiliyor...
Prostat Kanser Teşhisinde
Füzyon Prostat Biyopsisi
Prostat Kanser Teşhisinde
Klasik Prostat Biyopsisi
Doktorunuza Danışın
4.11.2022 / BURÇİN DEMİRSOY
hocam mrb babamda piyopsi sonucu prostatada tümör çıktı mr çekildi..psa 4,83 çıktı Sonuç ve Öneriler MULTİPARAMETRİK PROSTAT, DİFFÜZYON, DİNAMİK MR İNCELEMESİ İnceleme prostat bezine özgü multiparametrik MRG sekansları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla yüksek çözünürlüklü aksiyel ve koronal T2A SE imajları yanısıra diffüzyon ağırlıklı görüntüleme ve perfüzyon görüntüleme tekniği kullanılmıştır. BULGULAR: Prostat biyopsi sonucu gleason 3+3 gelen olguda değerlendirilme ; Prostat hacmi 40 cc ölçülmüştür. PSA dansitesi 0.13 ng/ml olarak hesaplanmıştır. T1A sekanslarda yaygın hiperintensite nedeniyle değerlendirilme belirgin derecede suboptimaldir. Olgunun 8 hafta sonra diffüzyon sekansının tekrarı ile rekonsültrasyonu önerilir. Görülebilen alanda sağ periferik zon posteriorda yaklaşık 12x8 mm boyutlarında bir alan T2A sekanslarda heterojen görünümdedir. Bu düzeyde diffüzyon kanamaya sekonder net değerlendirilemediğinden PIRADS kategorizasyonu verilemedi. Bilateral seminal veziküller doğal olarak değerlendirilmiştir. Bilateral obturator zincirde inguinal alanda mezorektal yağlı planlarda patolojik LAP izlenmemiştir. Rektumda belirgin duvar kalınlık artışı dikkati çekmemiştir. Mesane boş izlendi. SONUÇ: PIRADS verilemedi. 8 hafta sonra diffüzyon kontrolü ile değerlendirilme önerilir.
4.11.2022 tarihinde Prof. Dr. Rahmi Çubuk tarafından cevaplanmıştır.