Gönderiliyor...

MULTİPARAMETRİK PROSTAT MR NEDİR ?

  • Multiparametrik Prostat MR, agresif seyirli prostat kanserlerini tespit eden ve biyopsi öncesi çekilerek prostat biyopsisine rehberlik oluşturan, prostatı en iyi görüntüleyen radyolojik yöntemdir.
  • Multiparametrik MR’da, klasik MR’a ilave çekimler yapılmaktadır. Uzman radyolog doktorunuz MR filmlerini değerlendirmekte ve prostat hakkında ayrıntılı bilgi edinilmektedir.
  • MR güvenilir, radyasyon içermez ve ağrısız bir tanı yöntemidir.