Gönderiliyor...

PROSTAT KANSERİNE NEDEN OLABİLEN RİSK FAKTÖRLERİ VAR MI ?

Risk faktörleri, prostat kanserine yakalanma şansınızı artıran şeylerdir. Ancak, bir risk faktörüne, hatta birkaçına sahip olmak, bu hastalığa yakalanacağınız anlamına gelmez. Bilinen risk faktörü olmayan sahip kişiler kanser olurken, bir veya daha fazla risk faktörüne sahip çoğu insan kanser olmayabilir.

Temel olarak iki tip risk faktörü vardır. İlki sigara gibi bazı risk faktörleridir ki, kişi kendi iradesi ile sigarayı kullanmayarak bu riski önleyebilir. İkincisi ise; kişinin yaşı ya da aile öyküsü gibi nedenlerdir ki, bu risk faktörleri kişinin iradesi dışındadır, değiştirtilemez.