Gönderiliyor...

PROSTAT KANSERİNE NEDEN OLABİLEN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR ?

Farklı kanserlerin farklı risk faktörleri vardır. Araştırmacılar, bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riskini etkileyebilecek çeşitli faktörler bulmuşlardır.

Yaş

Prostat kanseri 40 yaşından genç erkeklerde nadir olmakla birlikte, prostat kanseri olma olasılığı 50 yaş sonra hızla yükselir. Prostat kanserli 10 olgunun yaklaşık 6’sı, 65 yaşından büyüktür.

Irk  

Prostat kanseri özellikle Amerika’da yaşayan siyah derili erkeklerde sık gözükmektedir. Ülkemizde erkeklerde prostat kanseri daha az sıklıkta görülür. Bu ırk ve etnik farklılıkların nedenleri kesin olarak bilinmemektedir.

Coğrafya

Prostat kanseri Kuzey Amerika, kuzeybatı Avrupa, Avustralya ve Karayip adalarında yaygındır. Asya, Afrika, Orta Amerika ve Güney Amerika'da daha az sıklıkta görülür. Bunun nedenleri kesin olarak bilinmemektedir.

Aile Öyküsü

Ailesinde (baba, erkek kardeş vb.) prostat kanseri bulunan erkeklerin prostat kanserine yakalanma olasılığı, diğer erkeklere (ailesinde prostat kanseri olmayan) göre daha yüksektir, Fakat çoğu prostat kanseri ailesinde herhangi bir prostat kanseri olmayan erkeklerde gözükmektedir. Kişinin babasında veya bir erkek kardeşinde prostat kanseri olması, bir erkeğin bu hastalığa yakalanma riskini iki kat artırır (Özellikle erkek kardeşinde prostat kanseri olanlarda bu risk daha fazladır). Eğer kişinin birden çok yakını genç yaşta prostat kanseri olmuş ise o kişinin prostat kanser olma ihtimali çok yüksektir.