Gönderiliyor...

PROSTAT KANSERİ NEDİR?

Prostat bezindeki hücreler kontrolsüzce büyümeye başlarsa, prostat kanseri oluşur.

Prostat kanseri prostatı büyüterek idrar yolunda baskıya neden olur. İdrar yapmada şikâyetler (sık idrar, bekleyerek idrar yapma vb.) olabilir.

Kanser daha da ilerlerse meni ve idrarda kan gözükebilir. Kemiğe yayılarak kemikte ağrıları neden olabilir.

Eğer kanser yavaş ilerliyorsa, hastada herhangi bir şikâyette oluşturmayabilir. Ve bu durumda saptanması / tanısı gecikebilir.