Gönderiliyor...

PROSTAT KANSERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR ?

Kanserin prostat içinde olduğu durumlarda ışın tedavisi (radyoterapi) ve cerrahi uygulanmaktadır. Işın tedavisi eksternal veya internal (brakiterapi) şeklinde yapılabilir. Cerrahi tedavi (radikal prostatektomi), prostatın hepsinin, seminal vezikül denen bez ile birlikte çıkarılıp, mesanedeki açıklığın ve diğer tarafta kalan idrar kanalı ile uç uca birleştirilmesi ameliyatıdır. Bu ameliyatta bölgesel lenf bezeleri de çıkarılmaktadır.

Kanserin prostat dışına taştığı durumda hormonal tedavi uygulanır. Prostat kanserinin ilerlemesi için önemli olan erkeklik hormonuna yönelik tedavi olup kanserin ilerlemesini durdurmayı amaçlamaktadır.

Hastalık daha ileri safhada ise kemoterapi önerilmektedir.