Gönderiliyor...

KANSER VARLIĞI TESPİT EDİLDİKTEN SONRA HANGİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ (BT / MR) KULLANILIR ?

Eğer prostat kanseri olduğunuz tespit edilirse; doktorunuz, kanserin prostatın dışına yayılmış olma ihtimalini değerlendirmek için parmakla rektal muayene bulguları, PSA düzeyi ve biyopsi sonucunun Gleason skorunu kullanır. Bu bilgiler olası kanser yayılımını araştırmak için görüntüleme tetkiklerine ihtiyaç olup olmadığına karar vermede kullanılır. Parmakla rektal muayenesi normal olan, düşük PSA düzeyi ve düşük Gleason skoruna sahip kişilerde, kanser yayılım ihtimali oldukça düşük olduğundan başka tetkik yapmaya gerek yoktur.

Prostat kanser yayılımını araştırmak için en sık olarak kullanılan görüntüleme tetkikleri şunlardır:

1.Kemik Taraması

Prostat kanseri uzak bölgelere yayıldıysa, genellikle ilk olarak kemiklere gider. Bir kemik taraması, kanserin kemiklere ulaşıp ulaşmadığını göstermeye yardımcı olabilir. Bu tetkik için, düşük seviyede radyoaktif maddenin küçük bir miktarı size enjekte edilir. Bu madde vücutta kemiğin hasarlı olduğu bölgelere yerleşir. Özel bir kamera radyoaktiviteyi tespit eder ve iskeletinizin bir resmini oluşturur. Kemik taraması, kemikte kanseri gösterebilir. Ancak, kesin tanı için röntgen, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans tetkikleri, hatta kemik biyopsisi gibi başka işlemler de gerekebilir.

 

2.Bilgisayarlı tomografi (BT)

BT incelemesi, vücudunuzun ayrıntılı kesitsel görüntülerini oluşturmak için X-ışınları kullanır. Diğer bulgular (PRM sonucu, PSA düzeyi ve Gleason skoru) ile birlikte değerlendirildiğinde kanser prostata sınırlı gibi görünüyorsa, yeni tanı konulmuş prostat kanseri için bu tetkik genellikle gerekli değildir. Yine de, prostat kanserinin çevre lenf nodlarına yayılıp yayılmadığını söylemeye yardımcı olabilir. Eğer prostat kanseri tedavi sonrası tekrarladıysa, BT incelemesi kanserin pelvisteki diğer organ veya yapılara doğru büyüyüp büyümediğini saptayabilir.

Manyetik rezonans görüntüleme, prostat bezinin kendisini değerlendirmede BT’den daha yararlıdır.

 

3.Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

MR incelemeleri vücutta yumuşak dokuların detaylı görüntülerini gösterir. MR, radyasyon içermez. Cep telefonları gibi radyo dalgaları kullanır ve bu radyo dalgaları ile vücudu görüntüler.  MR incelemeleri prostatın çok net görüntüsünü verir ve kanserin prostat bez dışına seminal veziküller veya diğer çevre yapılara doğru yayılıp yayılmadığını gösterir. Bu, tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde çok önemlidir. Çoğu zaman prostatı daha ayrıntılı değerlendirmek için MR inceleme öncesinde damar içine gadolinyum denilen bir kontrast madde enjekte edilebilir.